Administratief Beheer

Uw gebouw in max beheer

Administratief beheer en de syndicus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat verstaan we bij Max Beheer onder administratief beheer? We zetten onze kerntaken even op een rijtje:

  • Het organiseren en voorbereiden van de algemene vergadering
  • Het opstellen van de notulen van deze algemene vergadering
  • Het uitvoeren en laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering
  • Het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars (bv. bij het afsluiten van overeenkomsten)
  • Het beheer en het opvolgen van verzekeringsovereenkomsten en/of eventuele schadedossiers
  • De uitvoering van de algemene administratie m.b.t. de mede-eigendom

Kortom, we nemen de zorgen omtrent uw gebouw volledig van u over.