Financieel Beheer

Een ander belangrijk aspect van onze dienstverlening is het financiële beheer van uw eigendom(men). Wij staan in voor de volledige boekhouding van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) en we bezorgen iedere eigenaar een gedetailleerd overzicht van alle verrichtingen en van zijn bijdrage in het geheel. We beheren dan ook zorgvuldig alle inkomsten en uitgaven en zorgen voor de tijdige inning van gelden.

Daarnaast houden we ook het overzicht over de werkingsmiddelen en het reservekapitaal. Uiteraard vormen we daarbij ook een klankbord voor eigenaars die met vragen zitten.